Hotline: 02543 904 5 35
Ấp Sông Xoài 1, Sông Xoài, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BO VIC 0.25 ( KING FISH )

  • Bo (B) : 2.500mg/kg

phụ gia đặc biệt vừa đủ 100%

  • Bổ sung : Axit amin từ cá tươi, Axit humic từ bả bánh dầu xử lý qua công nghệ Biomax.

Giúp mập thân, dày lá, rễ nhiều – mạnh, giúp thanh long tai xanh, mập dây đậu trái nhiều.

Sử dụng được cho tất cà các loại cây trồng

  • Cây công nghiệp: pha 0.2 – 0.5 lít /200 lít nước sử dụng cho  0.2ha/ lần; sử dụng 2 – 3 lần /vụ; định kỳ 15 – 30 ngày / lần.
  • Cây lúa : pha 0.2 – 0.5 lít /200 lít nước sử dụng cho  0.5ha/ lần; sử dụng 2 – 3 lần /vụ.
  • Cây ăn trái : : pha 0.2 – 0.5 lít /200 lít nước sử dụng cho  0.2ha/ lần; sử dụng 2 – 3 lần /vụ; định kỳ 15 – 30 ngày / lần.
  • Cây rau màu, hoa : pha 0.2 – 0.5 lít /200 lít nước sử dụng cho  0.5ha/ lần; sử dụng 2 – 3 lần /vụ; sử dụng định kỳ 15 – 30 ngày / lần.
Sản phẩm khác